จ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะ

จ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะ

การขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน และเราเห็นแล้วว่าเกิดขึ้นกับนโยบาย COVID-19 ที่เข้าใจผิดซึ่งจ่ายเงินให้คนตกงานมากกว่าที่จะไปทำงานจริง แล้วมันเอาไว้ทำอะไร?

มันทำให้นายจ้างเพิ่มจำนวนค่าจ้างที่พวกเขาจ่ายสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น

 เราเห็นแมคโดนัลด์เสนอ $15 ต่อชั่วโมง โบนัสเซ็นสัญญา $1,000 อะไรพวกนี้ ใช่แล้ว คนงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะการขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน แล้วมันเอาไว้ทำอะไร? มันทำให้นายจ้างเพิ่มจำนวนค่าจ้างที่พวกเขาจ่ายสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น เราเห็นแมคโดนัลด์เสนอ $15 ต่อชั่วโมง โบนัสเซ็นสัญญา $1,000 อะไรพวกนี้ ใช่แล้ว คนงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะการขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน แล้วมันเอาไว้ทำอะไร? มันทำให้นายจ้างเพิ่มจำนวนค่าจ้างที่พวกเขาจ่ายสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น เราเห็นแมคโดนัลด์เสนอ $15 ต่อชั่วโมง โบนัสเซ็นสัญญา $1,000 อะไรพวกนี้ ใช่แล้ว คนงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะการขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ 

ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง

 ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน คนงานได้รับการขึ้นค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะการขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน คนงานได้รับการขึ้นค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ค่าจ้างจริงกลับลดลง พวกเขาซื้อได้น้อยลงเพราะการขึ้นเงินเดือนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ร้อยละหกสิบของต้นทุนสินค้าและบริการเป็นค่าแรง ดังนั้น เราทุกคนจึงประสบกับผลกระทบเชิงลบของการที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้คนมากขึ้นเพื่อทำสิ่งเดียวกัน แทนที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างตามผลิตภาพซึ่งช่วยเหลือทุกคน

Tom Temin:เรากำลังคุยกับ Rachel Greszler เธอเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ งบประมาณ และสิทธิที่มูลนิธิเฮอริเทจ แล้วค่าแรงขั้นต่ำ $15 สำหรับผู้รับเหมาล่ะ? ฉันหมายความว่าในระดับบริการระดับมืออาชีพ อาจไม่มีใครกำหนดราคาสำหรับสัญญาในระดับนั้น ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเภทเดียวกันของบริการระดับล่าง การจัดสวน บริการอาหาร และอื่น ๆ ที่มักถูกเหมารวมหรือไม่?

ราเชล เกรซเลอร์:ใช่ และนั่นคือประเด็นโดยตรง นั่นคือการได้งานระดับเริ่มต้นที่มีทักษะต่ำ และเพิ่มต้นทุนที่นั่น ดังนั้นจึงเป็นการบังคับให้ผู้เสียภาษีต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าที่จำเป็นสำหรับสิ่งต่างๆ แต่ก็มีผลกระทบที่ล้นทะลักเช่นกัน เนื่องจากเรามักพูดถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้บริการเหล่านี้ และถ้าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินให้คนงานได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในสัญญาของรัฐบาลกลางหรือไม่ และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การเพิ่มค่าจ้างส่วนต่างที่กว้างขึ้น และด้วยเหตุนี้ราคาจึงเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งกระดาน

เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน์